15.3.2017

ZIMNÍ ÚDRŽBA

Naše technika nezahálí ani v zimním období. Pro soukromé i subjekty a osoby provádí naše firma pravidelnou zimní údržbu komunikací, odvoz sněhu a další servisní zákroky. Pokud Vás překvapí zima, jsme schopni v jakoukoliv denní i noční dobu zajistit odklizení sněhové nadílky a zprůjezdnění komunikaci.

  • strojní a ruční zimní údržbu vozovek, chodníků, ploch a areálů  (pluhováním, posypem)
  • strojní a ruční úklid a odvoz sněhu z vozovek, chodníků, ploch a areálů
  • posyp a čištění parkovacích ploch a areálů
  • zimní údržbu parkovišť
  • zimní údržbu pro průmyslové areály, obce, města a další subjekty
  • prodej posypového materiálu
  • zpracování operačního plánu
  • kompletní zimní údržba včetně úklidu posypových hmot po skončení zimní údržby

MÁTE ZÁJEM O TYTO SLUŽBY? KONTAKTUJTE NÁS NA TELEFONU 608 000 886, 608 000 887 NEBO EMAILU: info@ekoces.cz