15.3.2017

PŘÍMĚSTSKÁ ZELEŇ

Realizujeme a udržujeme zelená prostranství.

ÚDRŽBA ZELENĚ

  • jarní a podzimní úklid trávníků
  • sečení trávníků
  • zakládání trávníků včetně projektu
  • kácení a zdravotní řez stromů
  • řez živých plotů
  • zmlazení keřů
  • výsadba stromů a keřů včetně údržby
  • sečení luk
  • likvidace vytrvalých plevelů
  • likvidace náletových dřevin